Privaatsuspoliitika

Isikuandmete vastutav töötleja on Koertekool Kratt OÜ, registrikoodiga 14203600; aadress Ladaaed 18, 76317, Harjumaa; telefon +37256569111

Milliseid isikuandmeid Koertekool Kratt OÜ töötleb
 - nimi, telefoninumber ja e-maili aadress
- kaupade ja teenuse maksumus ja maksetega seotud andmed

Mis eesmärgil isikuandmeid töödeldakse
Isikuandmeid kasutatakse kliendi tellimuse haldamiseks ja teenuse pakkumiseks. Isikuandmeid nagu kliendi nimi, e-post, telefoni number töödeldakse teenuse osutamisega seotud küsimuste lahendamiseks. Ostuajaloo andmeid kasutatakse ostetud teenuste ülevaate koostamiseks ning klienditeeninduse analüüsimiseks. Pangakonto andmeid kasutatakse kliendile maksete tagastamiseks. Veebikeskkonna koertekoolkratt.ee kasutaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse veebiteenuse osutamiseks ning veebikasutusstatistika tegemiseks. Maksetega seotud andmed edastatakse volitatud rakendustele nagu maksekeskkond Stripe ja raamatupidaja AU Raamat OÜ.

Õiguslik alus
Isikuandmete töötlemine toimub kliendiga sõlmitud lepingu täitmise eesmärgil. Isikuandmete töötlemine toimub juriidiliste kohustuste täitmiseks (nt raamatupidamine ja tarbijavaidluste lahendamine). Vastuvõtjad, kellele isikuandmeid edastatakse Isikuandmed edastatakse Koertekool Kratt OÜ töötajatele ostude ja ostuajaloo haldamiseks ning klinediprobleemide lahendamiseks. Isikuandmed edastatakse AU Raamat OÜ raamatupidamistoimingute tegemiseks. Isikuandmed edastatakse makserakendusele Stripe maksete haldamiseks.

Turvalisus ja andmetele ligipääs
Isikuandmeid hoitakse serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Liidu majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil. Andmeid võidakse edastada riikidesse, mille andmekaitse taset on Euroopa Komisjon hinnanud piisavaks ning USA ettevõtetele, kes on liitunud andmekaitse kilbi (Privacy Shield) raamistikuga. Juurdepääs isikuandmetele on Koertekool Kratt OÜ töötajatel, kes savad isikuandmetega tutvuda veebipoe kasutamisega seotud tehniliste küsimuste lahendamiseks ning klienditoe teenuse osutamiseks. Teenuse pakkuja rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.

Isikuandmetega tutvumine ja parandamine
Isikuandmetega saab tutvuda ja teha parandusi veebikeskkonna koertekoolkratt.ee kasutaja profiilis.

Nõusoleku tagasivõtmine
Kliendil on õigus isikuandmete töötlemise nõusolek tagasi võtta, teavitades sellest teenuse pakkujat e-maili teel emma@koertekoolkratt.ee

Säilitamine
Veebikeskkonna koertekoolkratt.ee kliendikonto sulgemisel kustutatakse isikuandmed, välja arvatud juhul, kui selliseid andmeid on vaja säilitada raamatupidamise jaoks või tarbijavaidluste lahendamiseks. Maksetega ja tarbijavaidlustega seotud vaidluste korral säilitatakse isikuandmeid kuni nõude täitmiseni või aegumistähtaja lõpuni. Raamatupidamise jaoks vajalikud isikuandmed säilitatakse seitse aastat.

Kustutamine
Isikuandmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust klienditoega e-maili teel: emma@koertekoolkratt.ee. Kustutamistaotlusele vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul ning täpsustatakse andmete kustutamise perioodi.

Ülekandmine
E-maili teel esitatud isikuandmete ülekandmise taotlusele vastatakse hiljemalt kuu aja jooksul. Teenuse pakkuja tuvastab isikusamasuse ja teavitab isikuandmetest, mis kuuluvad ülekandmisele.

Otseturustusteated
E-maili aadressi ja telefoninumbrit kasutatakse otseturundusteadete saatmiseks, kui klient on andnud vastava nõusoleku. Kui klient ei soovi saada otseturustusteateid, siis tuleb valida e-kirja jaluses vastav viide või võtta ühendust teenuse pakkujaga. Kui isikuandmeid töödeldakse otseturunduse eesmärgil (profileerimine), on kliendil õigus oma isikuandmete nii algse kui ka edasise töötlemise, sealhulgas otseturundusega seotud profiilianalüüsi tegemise suhtes igal ajal vastuväiteid esitada, teavitades sellest kliendituge e-maili teel.

Vaidluste lahendamine
Isikuandmete töötlemisega seotud vaidluste lahendamine toimub klienditoe vahendusel (e-mail emma@koertekoolkratt.ee). Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee)